Black Ribbon
Menu

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ข้อมูลองค์ประกอบของโรงเรียน

กำเนิดโรงเรียน :

 

วันที่  10  มิถุนายน     2517

อักษรย่อโรงเรียน :

 

ล. ว.   

สีประจำโรงเรียน :

 

ฟ้า – แดง
- สีฟ้า หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์  ความเจริญงอกงาม
- สีแดง หมายถึง ความรัก ความสามัคคี ความอดทน ความเข้มแข็ง

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน :

 

เจ้าพ่อลือคำหาญ

คำขวัญโรงเรียน :

 

รู้หน้าที่  มีวินัย  ใส่ใจวิชาการ  มุ่งสู่งานคุณภาพ

ปรัชญาโรงเรียน :

 

อุปสรรคย่อมแก้ได้ด้วยปัญญา

คติพจน์โรงเรียน :

 

นยํ  นยติ  เมธาวี
(คนมีปัญญา  ย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ)

ต้นไม้ประจำโรงเรียน :

 

ต้นยางนา

Go to top