Black Ribbon
Menu

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไปร่วมกับกลุ่มงานโภชนาการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
ได้เปิดให้บริการการจำหน่ายคูปองในการรับประทานอาหาร

ในโรงอาหารของโรงเรียนให้กับคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียน โดยเริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป.

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>

Go to top